• Spasenije Cane Babović 5
 • 34000 Kragujevac
 • 8:00h - 16:00h
 • Radnim danima

Home

Lakoća korišćenja i multifunkcionalnost

PRISTUPAČNOST

Mogućnost reagovanja 24/7

POVERENJE

Automatsko slanje poziva za pomoć

POUZDANOST

Koncept „zlatnog sata”

U medicini je poznat koncept „zlatnog sata” koji ukazuje da je za osobu koja je doživela neželjenu zdravstvenu komplikaciju od kritičnog značaja pružanje stručne medicinske pomoći u prvih sat vremena od nastanka zdravstvenog problema. Iako je koncept „zlatnog sata“ vezan za medicinu, može se slobodno reći da je on relevantan i za sve ostale sfere života.

Zaista, pravovremena reakcija može biti jedan od najbitnijih elemenata u sprečavanju dalje eskalacije nastalog problema i vrlo bitan faktor u spašavanju ljudi i njihove imovine. Stoga, nije iznenađenje da u svim kriznim situacijama postoji opšte prihvaćeno stanovište koje ukazuje da što je kraće vreme reagovanja na neželjeni događaj, to je i viši stepen verovatnoće da se takav iznenadni događaj prevaziđe sa blažim posledicama.

Kome je namenjen SOS uređaj?

Prilikom nastanka iznenadnog događaja koji zahteva hitnu reakciju, svaka sekunda se računa. Zaista postoji veliki broj situacija u kojima SOS uređaj može biti od izuzetne pomoći i posebno se preporučuje:

 • starijim osobama koje žive same ili dobar deo dana provode same
 • osobama koje imaju hronične zdravstvene probleme, poput epilepsije, demencije, mišićnih oboljenja, srčanih problema, itd.
 • osobama kod kojih postoji viši stepen rizika od padova (poput osoba koje boluju od artritisa, Parkinsonove bolesti, hronične nesvestice)
 • osobama koje uživaju u ekstremnim sportovima (mountain biking/planinarenje/skijanje na izuzetno izazovnim terenima i stazama)
 • osobama koje određene delatnosti obavljaju samostalno (kućna nega, portiri, taksisti)
 • roditeljima koji žele da budu sigurni da su im deca bezbedna

Koje su najbitnije koristi SOS uređaja?

SOS uređaj pruža niz benefita korisnicima usluge i to kroz:

 • najbržu moguću reakciju u slučaju iznenadnih situacija koje zahtevaju brzo delovanje
 • mogućnost reagovanja 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana godišnje
 • osećaj spokojstva kako za korisnike, tako i za njihove najbliže
 • lakoću korišćenja i multifunkcionalnost uređaja

Kako funkcioniše SOS uređaj?

 • Pritiskom na SOS dugme, uređaj automatski upućuje poziv za pomoć osoblju monitoring centra i šalje informaciju o trenutnoj lokaciji korisnika.
 • Po prijemu poziva, operater ostvaruje direktnu komunikaciju sa korisnikom i utvrđuje tip urgentnosti. U skladu sa tipom urgentnosti, operater sledi predefinisane procedure.
 • Operater proverava da li neko već stigao do korisnika koji je inicirao poziv za pomoć.

Karakteristike SOS uređaja

 • brzo i lako slanje poziva za pomoć monitoring centru putem SOS dugmeta

 • uspostavljanje direktne dvosmerne komunikacije sa monitoring centrom

 • detektor pada (ukoliko uređaj detektuje pad, alarmira se osoblje monitoring centra)

 • slanje signala o GPS lokaciji korisnika

 • mogućnost utvrđivanja geo-zone (nakon što korisnik izađe iz predifinisane geo-zone, alarmira se osoblje monitoring centra)

 • mogućnost uspostavljanja detektora brzine (ukoliko se korisnik kreće brzinom većom od predefinisane, alarmira se osoblje monitoring centra)

 • mogućnost uspostavljanja detektora pokreta (ukoliko uređaj miruje neprekidno tokom predfinisanog vremenskog perioda, alarmira se osoblje monitoring centra)

 • vodootpornost nivoa IPX5 – otporan na ozbiljnije kvašenje vodom

 • dugotrajna baterija – u standardnom režimu rada baterija traje oko 5 dana

 • alarmiranje korisnika kada baterija padne ispod 20% popunjenosti

 • težina od svega 35g

 • Jednostavna montaža sistema i autonomnost do 24h

Monitoring centar

U svakodnevnom radu naša kompanija se oslanja na sertifikovni monitoring centar klase A1 – što je ujedno i najviši mogući nivo klasifikacije koji monitoring centar može dobiti u Republici Srbiji.

Monitoring centar koji posedujemo je jedan od najsofisticiranijih u državi i u kombinaciji sa obučenim osobljem koje poseduje višegodišnje iskustvo alarmiranja u vanrednim situacijama, omogućava nam da pružamo standardno visok nivo kvaliteta usluge svim našim klijentima:

 • 24 sata dnevno
 • 7 dana u nedelji
 • 365 dana godišnje

Pripremanje SOS uređaja za korišćenje

Nakon kupovine SOS uređaja, potrebno je samo da pritisnite SOS dugme i uspostavićete direktnu komunikaciju sa osobljem našeg monitoring centra. Tokom tog razgovora, osoblje će izvršiti inicijalno podešavanje i testiranje Vašeg SOS uređaja. Tom prilikom, naše osoblje će Vas detaljno upoznati sa svim aspektima usluge, ukazati na najbitnije elemente iz ugovora, definisati vremensko trajanje ugovora i naravno, odgovoriti na sva pitanja koja budete imali. Nakon tog razgovora, Vaš SOS uređaj će biti spreman za dalje korišćenje.

Koje pakete možemo da Vam ponudimo?

 • Sos 12

  • GPRS tehnologija
  • Sistem sa 1 SOS tasterom
  • ugovor na 12 meseci
  2500 (mesečno)
 • Sos 24

  • GPRS tehnologija
  • Sistem sa 1 SOS tasterom
  • ugovor na 24 meseci
  2000 (mesečno)
 • Sos 36

  • GPRS tehnologija
  • Sistem sa 1 SOS tasterom
  • ugovor na 36 meseci
  1500 (mesečno)

  Paket:


  • 0+

   ZADOVOLJNIH KORISNIKA

  • 0+

   Aktivnih SOS uređaja

  • 0+

   Intervencija operatera

  • 0min

   Autonomnost sistema