PRISTUPAČNOST
Lakoća korišćenja i multifunkcionalnost
POVERENJE
Mogućnost reagovanja 24/7
POUZDANOST
Automatsko slanje poziva za pomoć
Previous slide
Next slide

Koncept "zlatnog sata"

U medicini je poznat koncept „zlatnog sata” koji ukazuje da je za osobu koja je doživela neželjenu zdravstvenu komplikaciju od kritičnog značaja pružanje stručne medicinske pomoći u prvih sat vremena od nastanka zdravstvenog problema. Iako je koncept „zlatnog sata“ vezan za medicinu, može se slobodno reći da je on relevantan i za sve ostale sfere života.

Zaista, pravovremena reakcija može biti jedan od najbitnijih elemenata u sprečavanju dalje eskalacije nastalog problema i vrlo bitan faktor u spašavanju ljudi i njihove imovine. Stoga, nije iznenađenje da u svim kriznim situacijama postoji opšte prihvaćeno stanovište koje ukazuje da što je kraće vreme reagovanja na neželjeni događaj, to je i viši stepen verovatnoće da se takav iznenadni događaj prevaziđe sa blažim posledicama.

292A3144

Kome je namenjen SOS uređaj?

Kome je namenjen SOS uređaj?

Prilikom nastanka iznenadnog događaja koji zahteva hitnu reakciju, svaka sekunda se računa. Zaista postoji veliki broj situacija u kojima SOS uređaj može biti od izuzetne pomoći i posebno se preporučuje:

Koje su najbitnije koristi SOS uređaja?

SOS uređaj pruža niz benefita korisnicima usluge i to kroz:

Kako funkcioniše SOS uređaj?

paradox-rem-101-shadow
paradox-rem-101-shadow222

Karakteristike SOS uređaja

brzo i lako slanje poziva za pomoć monitoring centru putem SOS dugmeta

uspostavljanje direktne dvosmerne komunikacije sa monitoring centrom

detektor pada (ukoliko uređaj detektuje pad, alarmira se osoblje monitoring centra)

slanje signala o GPS lokaciji korisnika

mogućnost utvrđivanja geo-zone (nakon što korisnik izađe iz predifinisane geo-zone, alarmira se osoblje monitoring centra)

mogućnost uspostavljanja detektora brzine (ukoliko se korisnik kreće brzinom većom od predefinisane, alarmira se osoblje monitoring centra)

mogućnost uspostavljanja detektora pokreta (ukoliko uređaj miruje neprekidno tokom predfinisanog vremenskog perioda, alarmira se osoblje monitoring centra)

vodootpornost nivoa IPX5 – otporan na ozbiljnije kvašenje vodom

dugotrajna baterija – u standardnom režimu rada baterija traje oko 5 dana

alarmiranje korisnika kada baterija padne ispod 20% popunjenosti

težina od svega 35g

Jednostavna montaža sistema i autonomnost do 24h

Monitoring centar

U svakodnevnom radu naša kompanija se oslanja na sertifikovni monitoring centar klase A1 – što je ujedno i najviši mogući nivo klasifikacije koji monitoring centar može dobiti u Republici Srbiji.

Monitoring centar koji posedujemo je jedan od najsofisticiranijih u državi i u kombinaciji sa obučenim osobljem koje poseduje višegodišnje iskustvo alarmiranja u vanrednim situacijama, omogućava nam da pružamo standardno visok nivo kvaliteta usluge svim našim klijentima:

Pripremanje SOS uređaja za korišćenje

Nakon kupovine SOS uređaja, potrebno je samo da pritisnite SOS dugme i uspostavićete direktnu komunikaciju sa osobljem našeg monitoring centra. Tokom tog razgovora, osoblje će izvršiti inicijalno podešavanje i testiranje Vašeg SOS uređaja. Tom prilikom, naše osoblje će Vas detaljno upoznati sa svim aspektima usluge, ukazati na najbitnije elemente iz ugovora, definisati vremensko trajanje ugovora i naravno, odgovoriti na sva pitanja koja budete imali. Nakon tog razgovora, Vaš SOS uređaj će biti spreman za dalje korišćenje.

Koje pakete možemo da Vam ponudimo?

SOS 12

2500 mesečno
  • GPRS tehnologija
  • Sistem sa 1 SOS tasterom
  • ugovor na 12 meseci

SOS 24

2000 mesečno
  • GPRS tehnologija
  • Sistem sa 1 SOS tasterom
  • ugovor na 24 meseci

SOS 36

1500 mesečno
  • GPRS tehnologija
  • Sistem sa 1 SOS tasterom
  • ugovor na 36 meseci
0 +
zadovljnih korisnika
0 +
aktivnih sos uređaja
0 +
intervencija operatera
0 min
autonomnost sistema